Team

  AVT Team Urheberrecht: © Alexander Echtermeyer  

Professuren

Lehrstuhl Name Kontakt

Bioverfahrenstechnik


Universitätsprofessor
Jørgen Barsett Magnus

em. Universitätsprofessor
Jochen Büchs

Gebäude NGP²
Raum A 307
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80 47853

Telefon: +49 241 80 24633
Fax: +49 241 80 22570

Chemische Verfahrenstechnik

Universitätsprofessor

Matthias Wessling

Gebäude NGP²
Raum A 112
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80 95488
Fax: +49 241 80 92252

Computational Systems Biotechnology

Universitätsprofessor

Wolfgang Wiechert

FZ Jülich, IBG-1
52425 Jülich

Telefon: +49 2461 615557

http://www2.fz-juelich.de/ibt/ibt-2

Elektrochemische Reaktionstechnik

Universitätsprofessorin

Anna Mechler

Gebäude NGP²
Raum A 305
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80 47695

Fluidverfahrenstechnik

Universitätsprofessor

Andreas Jupke

Gebäude NGP²
Raum A 206
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80 95490
Fax: +49 241 80 92332
Prozess- und Anlagentechnik für chemische Wasserstoffspeicherung Prof. Dr.-Ing. Andreas Peschel FZ Jülich, INW
52425 Jülich

Telefon: +49 2461 61-0

https://www.fz-juelich.de/profile/peschel_a
Soft Matter Process Engineering

Universitätsprofessor

Ronald Gebhardt

Gebäude NGP²
Raum A 312
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80-47801
Fax: +49 241 80-647801

Systemverfahrenstechnik

Universitätsprofessor

Alexander Mitsos

Gebäude NGP²
Raum A 211
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Telefon: +49 241 80 94704
Fax: +49 241 80 92326