Team

  AVT Team © Alexander Echtermeyer  

Professors

 
Biochemical Engineering

 

 

 

 


Universitätsprofessor
Jørgen Barsett Magnus

 

Universitätsprofessor
Jochen Büchs

 

Building NGP²
Room A 307
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen
   
Phone:    +49 241 80 47853

 

Phone:    +49 241 80 24633
Fax:          +49 241 80 22570

Chemical Process Engineering

Universitätsprofessor

Matthias Wessling

Building NGP²
Room A 112
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 95488
Fax:           +49 241 80 92252

Computational Systems Biotechnology

Universitätsprofessor

Wolfgang Wiechert

FZ Jülich, IBG-1
52425 Jülich
   
Phone:     +49 2461 615557

http://www2.fz-juelich.de/ibt/ibt-2

Electrochemical Reaction Engineering

Universitätsprofessorin

Anna Mechler

Building NGP²
Room A 305
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 47695
Fluid Process Engineering

Universitätsprofessor

Andreas Jupke

Building NGP²
Room A 206
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 95490
Fax:           +49 241 80 92332

  Process and Plant Engineering for Chemical Hydrogen Storage
Prof. Dr.-Ing.  Andreas Peschel FZ Jülich, INW
52425 Jülich
   
Telefon:     +49 2461 61-0

https://www.fz-juelich.de/profile/peschel_a
Soft Matter Process Engineering

Universitätsprofessor

Ronald Gebhardt

Building NGP²
Room A 312
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone: +49 241 80-47801
Fax:     +49 241 80-647801

Process Systems Engineering

Universitätsprofessor

Alexander Mitsos

Building NGP²
Room A 211
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 94704
Fax:           +49 241 80 92326