Team

  AVT Team © AVT  

Professors

 
Biochemical Engineering

Universitätsprofessor

Jochen Büchs

Building NGP²
Room A 307
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen
   
Phone:    +49 241 80 24633
Fax:          +49 241 80 22570

Chemical Process Engineering

Universitätsprofessor

Matthias Wessling

Building NGP²
Room A 112
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 95488
Fax:           +49 241 80 92252

Computational Systems Biotechnology

Universitätsprofessor

Wolfgang Wiechert

FZ Jülich, IBG-1
52425 Jülich
   
Phone:     +49 2461 615557

http://www2.fz-juelich.de/ibt/ibt-2

Electrochemical Reaction Engineering

Universitätsprofessorin

Anna Mechler

Building NGP²
Room A 305
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 47695
Fluid Process Engineering

Universitätsprofessor

Andreas Jupke

Building NGP²
Room A 206
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 95490
Fax:           +49 241 80 92332

Soft Matter Process Engineering

Universitätsprofessor

Ronald Gebhardt

Building NGP²
Room A 312
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone: +49 241 80-47801
Fax:     +49 241 80-647801

Process Systems Engineering

Universitätsprofessor

Alexander Mitsos

Building NGP²
Room A 211
Forckenbeckstr. 51
52074 Aachen

Phone:     +49 241 80 94704
Fax:           +49 241 80 92326