Reliability assessment of repairable phased-mission system by Monte Carlo simulation based on modular sequence-enforcing fault tree model

  • Ocena niezawodności naprawialnego systemu z misjami okresowymi za pomocą symulacji Monte Carlo w oparciu o modułowy model drzewa niezdatności z bramkami SEQ

Liu, Chenxi (Corresponding author); Kramer, Achim (Corresponding author); Neumann, Stephan (Corresponding author)

Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (2020)
Journal Article

In: Eksploatacja i niezawodność = Maintenance and reliability
Volume: 22
Issue: 2
Page(s)/Article-Nr.: 272-281

Identifier